La raça PRE

Una de les races pures més prestigioses del món, és creada, a partir d'una acurada selecció de la cabanya nacional, pel rei d'Espanya Felip II, i posa com a base del seu eugassada les terres d'Andalusia,(d'aquí deriva la denominació de "Andalusian Horses"per la qual se li coneix en certs sectors). 

Aviat es converteix en bé cobejat per les cases reials de tot Europa, que la incorporen a les seves quadres i exèrcits. Així, es creen eugassades reals a Àustria, Dinamarca, Gran Bretanya, etc.

Els animals han de respondre a uns determinats estàndards de la raça, és per això, que es crea el llibre genealògic del Pura Raça Espanyol per tal de preservar la seva puresa, i tots els animals que passen les rigoroses proves de selecció, estan inscrits en ell.

A la nostra eugassada, des que es crea, tots els productes que hi hagin nascut, estan inscrits en el "stud book" o llibre genealògic.