Nutrició

Les eugues i poltres, pasturen durant tot l'any pels boscos i prats de les nostres finques. Això els proporciona una alimentació natural que va des de la fresca herba, la fullaraca i la preuada gla, així com el repàs estacional dels cultius dels camps de conreu. 


A tot això, s'hauran d'afegir els correctors vitamínics necessaris i, si s'escau els pinsos i farratges acuradament elegits, que seran a més la base del suport dels animals destinats a l'esport i en condicions de semillibertat. 

Els consells dels nostres veterinaris i assessors nutricionistes, ens són de gran utilitat quan d'alimentació es tracta, doncs no oblidem que com millor i més equilibradament se'ls administri la seva font d'energia, aquesta es veurà reflectida en la seva salut i capacitat per a la fi esportiu o reproductiu que se'ls destini.